BOKFÖRING

Bokföringsprogram som har API

Ofta behövs det ett API för att integrera sin bokföring och få till en bättre automatisering. I många fall finns det redan färdigbyggda lösningar. I den kategorin ligger Fortnox långt framme, dels har de ett väldokumenterat API men också ett stabilt sådant.

Men hur ser det ut med övriga system?

Bokföringsprogram där API ingår

Bokföringsprogram där API kostar extra