BOKFÖRINGSSYSTEM

Hur fungerar Wints bokföringssystem?

Wint är en av de bokföringssystem som ligger längst fram till när det kommer till automatisering av bokföring. De har varit igång länge, startade redan 2010 genom att en bokföringsbyrå började utveckla egna system. De var också ett av de första programen som tog in riskkaptal för att få snabbara utvecklingstakt.

De erbjuder en lösning som består av en todo-lista. Om du som kund kan skapa kundfakturor och svara på todo-frågorna när de uppstår tar Wint hand om resten av bokföringen och administrationen. För det är inte bara bokföring de erbjuder, de erbjuder egentligen främst mindre administration till dig som kund. För att få detta att fungera kopplar de upp sig mot din bank, så inbetalningar kommer till Wints system. De ber dig ställa om din fakturaadress till dem för att kunna se till att du slipper papper. Och så vidare. Allt fokus på att automatisera bokföring och administration.

Men systemet är inte för alla. Har du en ehandel, butik eller annan verksamhet där du tjänar pengar på transkationer (eller lättare; inte skickar fakturor) så är det inte säkert du är välkommen som kund. De har valt konsultmarknaden och mäklare som primära kunder då man anser att det är för dem man kan automatisera mest.

Den största fördelen med Wint som leverantör av bokföringssystem och bokföringslösning är att du som kund behöver göra minimalt med arbete. Wint har både system och ekonomer som ser till att det bokförs i tid och att de pingar dig om du måste göra något, till exempel godkänna en faktura eller en löneutbetalning. I princip allt annat tar Wint hand om. En annan stor fördel är att bokslut, årsredovisning och deklaration ingår i det fasta månadspriset.

Baksidan med att standardiserat system är att vill du hantera något på ett nytt sätt kan det vara problematiskt. Wint kommer försöka hjälpa dig, men förvänta dig inte att de bygger speciallösnignar för just dig.

Vill du läsa om alla funktioner som bokföringssystemet Wint har kan du göra det här. På Wints hemsida finns det så klart en massa information också.

Fördelar

  1. Mycket bokföring och adminstration för pengarna
  2. Fullservice
  3. Inte bara ett system, bokföringen ska bli rätt
  4. Helt papperslöst

Nackdelar

  1. Standardiserat innebär också stelbent
  2. Enbart för fakturerade företag
  3. Det kan ta en stund att komma igång